فصل هفتم این کتاب با عنوان:
Development of Science and Technology in the Iranian Electric Power Industry: Challenges and Future Progress
نگارش دکتر مجید زندی به توسعه علم و فناوری در صنعت برق کشور و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های آینده در این بخش حیاتی کشور می‌پردازد.

شرکت دانش‌بنیان مهندسی استا در نمایشگاه ایران‌ساخت سال ۱۳۹۹ شرکت خواهد کرد.
ادامه مطلب