آب شیرین کن

این دستگاه برای نمک‌زدایی آب‌شور و تبدیل به آب قابل شرب و آبگرم طراحی شده است و از هیچ روش شیمیایی یا الکتریکی برای جداسازی نمک استفاده نمی کند.درطراحی برای افزایش راندمان و قابلیت اطمینان دستگاه، روش غیرمستقیم تولید آب شیرین با استفاده از کلکتور خورشیدی به کار برده شده است

طراحی و مکانیزم دستگاه بگونه ای است که در آن چهار عمل افزایش دمای سیال واسط، انتقال حرارت بین سیال واسط و آب شور، رسیدن آب شور به حالت ۲ فازی (آب و بخار) و تقطیر بخار آب و جداسازی نمک به طور کامل انجام می شود و در قسمت خروجی آب شیرین و آب گرم جهت مصرف در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد

ویژگی ها

  • خروجی آب گرم حداکثر ۹۱ درجه سانتی گراد
  • هر ماژول مناسب برای خانوار های ۵ تا ۶ نفر
  • نیاز به فضای کم
  • مکان ساخت آرایه ای از چند ماژول برای افزایش ظرفیت خروجی
  • عدم نیاز به اپراتور متخصص