مدیر تیم
محسن فرزان
مدیر تیم آموزش و رویدادها
رایانامهلینکداین
معرفی تیم

تیم آموزش و رویدادهای شرکت مهندسی استا به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در حوزه فعالیت‌های شرکت اقدام کرده و رویدادهای مختلفی چون کنفرانس‌های ملی و نشست‌های خبرگانی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید.
این تیم در افق پیشروی خود اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای مهندسان در حوزه‌های کاری شرکت

  • برگزاری کنفرانس‌های ملی در موضوع‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و هم‌بست وفن

  • برگزاری وبینارهای علمی، نشست‌های خبرگانی و همایش‌های صنفی در حوزه‌های کاری شرکت