مدیر تیم
ابوالقاسم مسیبی
معاون تحقیق و توسعه
مدیر تیم رصد فناوری
رایانامهلینکداینمایکروسافت آکادمیک
معرفی تیم

رصد فناوری یکی از موارد مغفول‌مانده در صنعت کشور است. تیم رصد فناوری شرکت استا نخستین رصدخانه تخصصی انرژی در کشور است که کلیه سطوح سیاستی بالادستی و پایین‌دستی را در کنار نوآوری‌های فناورانه در بخش‌های مختلف انرژی مورد بررسی قرار می‌دهد. اهداف این تیم عبارتند از:

  • اصلاح سیاست‌گزاری و قوانین در حوزه انرژی در کشور

  • ارایه هشدارهای لازم درزمان مناسب درباره تغییرهای اکوسیستم فناوری در کشور

  • بررسی فرصت‌های فناورانه در کنار ارایه نقشه‌راه دستیابی فناوری به بنگاه‌ها