مدیر تیم
اصلان غلامی
مدیر تیم سامانه‌های خورشیدی
رایانامهریسرچ گیت
معرفی تیم

تیم سامانه‌های خورشیدی برای فعالیت در حوزه توسعه پروژه‌های نیروگاهی خورشیدی فتوولتاییک پشت‌بامی و مگاواتی راه‌اندازی شده است. توسعه سامانه‌های خورشیدی حرارتی از فعالیت‌های جانبی این تیم است. این تیم اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • توسعه پروژه‌های نیروگاهی خورشیدی فتوولتاییک در مقیاس‌های مختلف در کشور

  • توسعه سامانه‌های جدید و بهینه خورشیدی حرارتی از جمله انواع خشک‌کن‌های خورشیدی

  • توسعه ربات‌های تمیزکننده برای سامانه‌های خورشیدی فتوولتاییک ثابت و ترکردار و کالکتورهای خورشیدی در اشکال مختلف