مدیر تیم
یزدان الواری
مدیر تیم هم‌بست وفن
رایانامهلینکداین
معرفی تیم

تیم هم‌بست آب، محیط‌زیست، غذا و انرژی (وفن) برای توسعه مفاهیم راهبردی و راه‌کارهای عملی این حوزه در بستری آکادمیک راه‌اندازی شده است.
این تیم اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • توسعه فناوری گل‌خانه تاریک انرژیتیک در مقیاس‌های صنعتی، خانگی ثابت و سیار

  • توسعه راه‌کارهای سبز و لوکالیزه برای بازیافت پس‌آب‌های شهری

  • ارایه نقشه‌راه توسعه پایدار در کشور بر اساس اصول هم‌بست آب، محیط‌زیست، غذا و انرژی