مدیر تیم
معین محمدپور
مدیر تیم بادی و برداشت انرژی
رایانامهریسرچ گیت
معرفی تیم

تیم سامانه‌های بادی و برداشت انرژی به توسعه راهکارهای بادی نیروگاهی و شهری در کنار طراحی و ساخت سامانه‌های برداشت انرژی ارتعاشی و آکوستیکی می‌پردازد. در این راه، این تیم به توسعه دانش‌بنیان در کنار انتقال فناوری اقدام نموده است.
هدف‌های تعیین‌شده برای این تیم عبارتند از:

  • توسعه نیروگاه‌ها و مزرعه‌های بادی مگاواتی در ناحیه‌های مستعد در کشور

  • تولید اقتصادی برق بادی در شهر از طریق راه‌حل‌هایی چون توربین‌های بادی محور افقی

  • عرضه سامانه‌های برداشت انرژی مدرن برای کاربردهایی چون شبکه حسگرهای هوشمند